مشاور برتر کنکور (استاد محی الدین ظاهری) 09126335186

برنامه ریزی درسی بصورت فرد به فرد - انتخاب رشته سراسری و دانشگاه آزاد - آموزش روشهای علمی مطالعه بدون فراموشی و روشهای علمی تست زدن- ارسال نکات مهم کنکور کل دروس اختصاصی و عمومی. توسط استاد محی الدین ظاهری (مولف 8 عنوان کتاب در زمینه کنکور و روانشناسی و برنامه ریز رتبه های برتر کنکور) تلفن 09126335186(مکاتبه ای برای شهرستانی ها)

مشاور برتر کنکور (استاد محی الدین ظاهری) 09126335186